آخر آسمون ؟!

 

داشتم فکر ميکردم چقدر ميشه پرواز کرد تا به آخر آسمون رسيد ؟! اصلا آخر آسمون کجاست ؟! چقدر ميشه رفت تا آسمون و از بالا ببينی ؟! اونقدر که ديگه هيچ ابری نباشه.... ستاره نباشه....

« خدای مهربون شما چقدر بزرگيد ؟ چقدر ؟..... چقدر ؟.....»

                                                         حتما آخر آسمون اينو نوشتن....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید