عيدتون مبارک...

 

عيد و امسال عيدی ندارم .. گذاشتی رفتی عزيزم من بی قرارم ....

 

وظيفه ام بود که عيد و تبريک بگم... موقعی که سال تحويل شد پيش خودم گفتم خوب که چی ؟ يک سال ديگه هم گذشت ! يه سری بدبختی ديگه باز شروع شد ولی از خدا ميخوام که امسال ديگه جدی کمکم کنه ....  خيلی دلم برات تنگ شده خدا جون .. خيلی وقته که ازت دورم....

 

ولی ميدونم که بيشتر از اينها بخشنده و مهربونی.. پس کمکم کن...

/ 0 نظر / 8 بازدید