بيشتر از هميشه خستم !

 

دومين ماه زمستون هم به همين زودی اومد....

يک هفته بودم هميلتون.. ديگه تحمل تورنتو رو ندارم....

 کاش ميشد يه پاک کن بگيرم و کل ذهنم و باهاش پاک کنم....

 من دارم از چی فرار ميکنم ؟! دارم با کی لج ميکنم... ؟!

/ 0 نظر / 6 بازدید