تولدم بود اما.....

حالم گرفتست.... ديروز تولدم بود !!! خيلی ناراحت بودم !!! از اينکه چرا اين روزه مسخره رو برای من جشن ميگيرن ؟! ديروز فقط دوست داشتم ساعتها تنها بودم و يا خودم حرف ميزدم... مدتيه که وقت نکردم با خودم باشم ! ياد اون روزها به خير که برای تولد خودم گل و کادو ميخريدم !! خودم و  دعوت ميکردم به يه رستوران و با خودم درد و دل ميکردم خودم و دوست داشتم !! اما الان....... حتی حوصله خودم رو هم ندارم ! وقتی خودمو تو آينه نگاه ميکنم يه حس غريبی بهم دست ميده .... برای خودم هم غريبه شدم !!

فردا هم تولد فروغ فرخزاده روحش شاد !!

/ 0 نظر / 8 بازدید