رها کن آرزوهامو از اين زندان پر ديوار !!

 

 

برای اونهايی که فکر ميکنن من جلب توجه ميکنم متاسفم... و برام هم مهم نيست که چی فکر ميکنن .....

اين هفته من در Norht york G Hospital گذشت.... که ای کاش نميگذشت.... بدترين روزهای زندگيم رو اين چند روز پشت شيشه های بخش تجربه کردم....

کابوس بود کلش !! شبها يه خوابهای عجيب و غريبی ميبينم که در طول عمرم بهشون فکر نکردم...

ميخوام جسمم و خلاص کنم.... چون روحم خيلی وقته که مرده.....

/ 0 نظر / 8 بازدید